11 listopada w Krajence odbyła się uroczysta Gala podsumowująca aktywne sołectwa subregionu północnej wielkopolski w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego.

Śmieszkowska Grupa Odnowy Wsi pod przewodnictwem Krzysztof Chyży we współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy Panią Eweliną Ewald przygotował projekt pn. „Poprawa użyteczności Sali Wiejskiej i jej zaplecza kuchennego w Śmieszkowie”.

Głównym celem projektu było pozyskanie dofinansowania na zakup dwóch klimatyzatorów do kuchni na Sali Wiejskiej. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się jakość pracy w kuchni podczas równego rodzaju przedsięwzięć na rzecz społeczności sołectwa Śmieszkowo.

Na uroczyste wręczenie nagród udał się Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek wraz z liderem Śmieszkowskiej Grupy Odnowy Wsi Krzysztofem Chyży.

Nagrodą w konkursie były środki finansowe w kwocie 7000 zł. Należy jednak podkreślić iż cały projekt inwestycyjny wynosi 13935,90 zł. Pozostała część jest wkładem własnym Gminy w kwocie 4400 zł oraz sołectwa Śmieszkowo ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2535,90.  

Jak dodaje Krzysztof Chyży „dzisiejsza nagroda nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie śp. Henryka Kalkowskiego poprzedniego lidera Śmieszkowskiej Grupy Odnowy Wsi. To właśnie Pan Henryk zapoczątkował funkcjonowanie tej grupy i nadał jej od samego początku jeden cel. A był nim ROWÓJ Śmieszkowa!

Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca roku 2021.